บทนำของบริษัท


     ตลอดเวลากว่า 10ปีที่ผ่านมา บริษัท พีพีเจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศและจัดจำหน่ายภายในประเทศ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2537สภาวะเศษรฐกิจในประเทศไทยตกต่ำเป็นอย่างมาก ทำให้บริษัทจำเป็นต้องมุ่งเน้นการส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมหรือออกแบบสินค้าเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งความสามารถในการผลิตที่สูง บริษัท พีพีเจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จึงเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยที่เป็นที่รู้จักในตลาดโลก และมีจำนวนสินค้าที่ส่งออกเพิ่มขึ้นถึง 60% ภายใน 6 เดือนเท่านั้น

ภายในพื้นที่การผลิตที่มากกว่า 32,000 ตารางเมตร ทางโรงงานบริษัท พีพีเจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดได้แบ่งส่วนต่างๆของโรงงานดังนี้
ส่วนของการผลิตแผงแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีเครื่องจักรไม่ต่ำกว่า 20 เครื่อง, ส่วนของการผลิตชิ้นส่วนโลหะแผ่นที่มีเครื่องจักรมากกว่า 15 เครื่อง และส่วนของขบวนการพ่นสีฝุ่น เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตล้วนแต่ถูกคัดเลือกและกำหนดโดยวิศวกรผู้ชำนาญงาน ประสิทธิภาพและความสามารถของเครื่องจักรได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล ซึ่งถูกควบคุมอย่างถูกต้องโดยพนักงานที่ได้รับการอบรมและ พัฒนาความสามารถมาอย่างต่อเนื่อง

ขบวนการผลิตของบริษัท พีพีเจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้มุ่งเน้นในการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพในขบวนการผลิต การค้นว้าและวิจัย ออกแบบผลิตภัณฑ์ตัวอย่างใหม่ๆ และการวางแผนขบวนการผลิตและควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์,การควบคุมคุณภาพ ความใส่ใจในขบวนการผลิตทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นที่ยอมรับจากหลายหน่วยงาน

 

 
 
     © copyright 2004. Star Holding Group. All rights reserved. Developed by Redjasmin.com